อาสากล้าใหม่เมืองไทย “แล้วเราจะกลับมา เมื่อยามเกิดภัย” คำสัญญาจาก “ครัวมาดาม” จากวิกฤตโควิดระลอกแรก สู่ระลอกสอง…

ครัวมาดามกลับมาตามคำสัญญา หลังไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกสอง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือให้มีความหลากหลายมากขึ้น ดำเนินงานภายใต้ชื่อกลุ่ม “อาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย”

ด้วยวิกฤตโควิดระลอกสองนี้ ค่อนข้างรุนแรงกว่าครั้งก่อน การกลับมาของครัวมาดาม จึงหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของสังคม จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์ได้มากที่สุด เช่น การจัดตั้งโรงครัว เพื่อทำอาหารกล่องมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม การจัดทีมอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 การจัดทำถุงยังชีพครัวมาดาม มอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวที่บ้านอีกกว่า 25 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร และการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์แจกลูกค้า รวมถึงประชาชนในต่างจังหวัด ที่มีสาขาของเมืองไทยประกันภัยอยู่ทั่วประเทศกว่า 3,000 ขวด  

สำหรับเป้าหมาย “อาสากล้าใหม่เมืองไทย” จะไม่ได้มีเพียงกลุ่มพนักงานที่มีใจอาสาในองค์กรของเราเท่านั้น แต่จะกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน อาทิ เยาวชน, ผู้นำชุมชน, คนในชุมชน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ในทุกสถานการณ์ของสังคมไทย เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า ไม่ว่าวิกฤตใดคนไทยไม่เคยทิ้งกัน…