หน้าหลัก

ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้

เพื่อความสุข และ รอยยิ้ม ของคนไทย

# ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility – CSR) ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นพันธกิจสำคัญ ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดเพียงกลุ่มเดียว ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใส และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะในยามเกิดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า เราเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งเป็นหลักการทำงานของพนักงานเมืองไทยประกันภัยทุกคน 

เราภูมิใจที่เป็นธุรกิจ ที่ได้ช่วยเยียวยาผู้คนเมื่อยามเกิดภัย และเราเชื่อว่า นอกเหนือจากกำไรทางธุรกิจ สิ่งสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กันไป คือ การสร้างกำไรทางใจ ผ่านการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างรอบด้าน
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาสากล้าใหม่เมืองไทย
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
คลองเตยดีดี
ส่งเสริมด้านกีฬา
ครัวมาดาม

เมืองไทยยิ้มได้

แหล่งรวมเรื่องเล่าดีดี ที่จะทำให้คุณยิ้มได้ รวบรวมจากประสบการณ์ของอาสากล้าใหม่เมืองไทย  ที่ได้ออกไปทำกิจกรรมดีดี พบเจอผู้คนและสถานที่ใหม่ๆ เก็บมาเป็นเรื่องเล่าของความประทับใจ #ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มไปด้วยกันกับเมืองไทยยิ้มได้

Play Video

ติดต่อเรา

ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
02-665-4000 ต่อ 4838

csr@muangthaiinsurance.com